Giới thiệu về các quy tắc và chuẩn mực kế toán quốc tế

Ngày đăng: 10/06/2020
Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế

I. Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế

- Tổ chức tư nhân độc lập

- Mục đích:

 • Hình thành và phát hành chuẩn mực kế toán quốc tế
 • Cải tiến và kết hợp hài hòa giữa các quy định, chuẩn mực kế toán và các thủ tục.

- Cơ cấu tổ chức:

 • Hội đồng
 • Nhóm tư vấn
 • Hội đồng tư vấn
 • Thành viên của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế

- Quá trình phát triển của chuẩn mực kế toán quốc tế

 • Ban thường trực
 • Đề ra nội dung chính
 • Báo cáo Dự thảo các nguyên tắc kế toán
 • Báo cáo tổng kết các nguyên tắc kế toán
 • Dự thảo công bố dự thảo
 • Công bố dự thảo
 • Dự thảo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế
 • Chuẩn mực Kế toán Quốc tế

- Chuẩn mực Kế toán-Phạm vi và Quyền hạn

 • Trách nhiệm của các thành viên
 • Phát hành báo cáo tài chính
 • Những quy định của nước sở tại

II. Khái niệm và thông lệ kế toán

- Quy định chung-Mục đích và phạm vi

- Đối tượng sử dụng

- Đối tượng của báo cáo tài chính

- Tình hình tài chính, hoạt động và thay đổi tình hình tài chính.

002006002006.jpg


Khái niệm và thông lệ kế toán (tiếp theo)

 • Quan điểm trung thực và hợp lý
 • Các yếu tố của báo cáo tài chính

hhhhhhh- Tình hình tài chính

hhhhhhhhhh+ Tài sản

hhhhhhhhhh+ Nợ

hhhhhhhhhh+ Vốn chủ sở hữu

hhhhhhh- Hoạt động

hhhhhhhhhh+ Thu nhập

hhhhhhhhhh+ Chi phí

hhhhhhh- Xác định các yếu tố của báo cáo tài chính

hhhhhhhhhh+ Khả năng lợi ích kinh tế tương lai

hhhhhhhhhh+ Độ tin cậy của thước đo

hhhhhhhhhh+ Xác định các loại tài sản

hhhhhhhhhh+ Xác định công nợ phải trả

hhhhhhhhhh+ Xác định thu nhập

hhhhhhhhhh+ Xác định các khoản chi

hhhhhhh- Đánh giá các yếu tố của báo cáo tài chính

hhhhhhhhhh+ Nguyên tắc giá gốc

hhhhhhhhhh+ Nguyên tắc giá cả hiện thời

hhhhhhhhhh+ Giá trị quyết toán

hhhhhhhhhh+ Giá trị hiện tại

hhhhhhh- Khái niệm về vốn và bảo toàn vốn

hhhhhhhhhh+ Khái niệm về vốn

hhhhhhhhhh+ Khái niệm v

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Quản trị tài chính
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Thông tin Thương hiệu
Tại Hà Nội

69 B1, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại: 08.3456.8179 
Email: contact@brandinfo.biz
Tại Hải Dương
121 Đặng Quốc Chinh - P. Lê Thanh Nghị - TP . Hải Dương.
Điện thoại 02203.862345 - Hotline : 09836.21121
Email: contact@brandinfo.biz