Kể từ khi hình thành xã hội loài người, con người biết hợp quần thành tổ chức thì vấn đề quản trị bắt đầu xuất hiện. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phương thức sản xuất nhất định, xu hướng của quản trị ngày càng phức tạp

Tổng quan về quản trị nhân sự
Tổng quan về quản trị nhân sự
Kể từ khi hình thành xã hội loài người, con người biết hợp quần thành tổ chức thì vấn đề quản trị bắt đầu xuất hiện. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phương thức sản xuất nhất định, xu hướng của quản trị ngày càng phức tạp cùng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế xã hội.

Tuyển dụng nhân viên
Tuyển dụng nhân viên
Do không có thời gian và kỹ năng để tự làm hết tất cả mọi việc, doanh nghiệp cần phải tuyển thêm nhân viên. Các DN nhỏ nhất thường có khoảng một đến hai nhân viên làm việc nửa ngày. Còn đối với các DN khác thì số lượng nhân viên chính thức sẽ nhiều hơn
Quản trị nhân sự
  Sản phẩm ưa chuộng

  Thông tin liên hệ

  Công ty Cổ phần Thông tin Thương hiệu
  Tại Hà Nội

  69 B1, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
  Điện thoại: 08.3456.8179 
  Email: contact@brandinfo.biz
  Tại Hải Dương
  121 Đặng Quốc Chinh - P. Lê Thanh Nghị - TP . Hải Dương.
  Điện thoại 02203.862345 - Hotline : 09836.21121
  Email: contact@brandinfo.biz