CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Đột biến của không gian kinh doanh cùng kỷ nguyên số

Kỷ nguyên số là một giai đoạn đảo lộn to lớn chưa từng có. Các cấu trúc cũ sụp đổ, các luật lệ và tiêu chuẩn mới xói mòn và cái khác sẽ thay thế? Thương mại điện tử cho chúng ta thấy Kỷ nguyên số hóa có cái trống trải hãi hùng.

Trên thực tế, tất cả các khía cạnh của đời sống kinh doanh thường nhật cho đến cơ cấu điều hành đang hoặc rồi sẽ chịu sự biến đổi triệt để bởi cuộc cách mạng số. 

Xuất hiện các chiến lược mới

Để hiểu được các thể chế điều hành sẽ chịu tác động sâu sắc như thế nào, nhiều chuyên gia kinh tế bắt đầu bằng việc đánh giá tác động to lớn của nền kinh tế số đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Không thể nói đây là cái cớ đơn giản dẫn đến đợt sóng mới tổ chức lại hoặc chấp nhận lý thuyết kinh doanh cuối cùng, nhưng công nghệ thương mại mới đang rung chuông báo tử cho doanh nghiệp thuộc Kỷ nguyên công nghiệp. 

Trên toàn thế giới, các doanh nghiệp thương mại không chỉ cố gắng để tránh bị các doanh nghiệp mới bỏ rơi, mà còn lo mất thị trường khi nhà cung ứng và khách hàng chấp nhận cách làm việc mới. Thương mại điện tử chỉ là phần nổi của tảng băng. Nền kinh tế mới có đặc điểm hàm chứa một hiện tượng sâu sắc hơn nhiều: tu chỉnh lại các quy chế của hoạt động kinh tế. Có nhiều xu hướng xuất hiện và ta có thể tóm tắt ngắn gọn để suy ngẫm về các đột biến tiềm ẩn trong điều hành. 

Các doanh nghiệp đang phải trải qua sự chuyển biến nặng nề. Các hãng đang chấn chỉnh một cách gay gắt chiến lược, cơ cấu và hoạt động của mình nhằm đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế số. 

Thị trường bắt đầu thực thi quyền lực. Người tiêu dùng do có thông tin rộng rãi hơn, dễ với tới hơn cho nên mạnh hơn bao giờ hết. Thị trường thạo tin cho nên khó tính hơn. Người tiêu dùng mong muốn, thậm chí còn đòi hỏi hàng hóa và dịch vụ phải được “tỉa tót” theo nhu cầu của mình và ngay tức thì. 

Các giao dịch được thực hiện với tốc độ ánh sáng. Hơn bao giờ hết trong hoạt động kinh doanh, lợi thế so sánh dựa trên sự bình đẳng và linh hoạt. Trong nền kinh tế số, tệ quan liêu, cơ cấu quản lý cứng nhắc, quá trình ra quyết định cứng rắn là những điểm yếu không có đất tồn tại lâu, cho dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ. 

Tri thức là chìa khoá then chốt. Hoạt động kinh doanh dựa trên khai thác và chế biến tài nguyên hiếm nhường chỗ cho nền kinh tế sung túc – dồi dào thông tin và phương tiện liên lạc. Việc tận dụng tri thức có tầm quan trọng then chốt. 

Đột biến của không gian kinh doanh mới 

Kỷ nguyên số là một giai đoạn đảo lộn to lớn chưa từng có. Các cấu trúc cũ sụp đổ, các luật lệ và tiêu chuẩn mới xói mòn và cái khác sẽ thay thế? Thương mại điện tử cho chúng ta thấy Kỷ nguyên số hóa có cái trống trải hãi hùng. Cơ cấu của Kỷ nguyên công nghiệp trong đó không gian kinh doanh bao quát ba lĩnh vực lớn: Sản xuất, tiêu dùng và trao đổi đang gánh chịu đột biến cơ bản cùng với công nghệ mạng. Ngay cả vào buổi đầu của Kỷ nguyên điều hành số, tác động của nó cũng đã được nhận thấy rõ nét cùng với công nghệ mới nối kết các quan hệ chặt chẽ giữa Nhà nước, thị trường và doanh nghiệp làm cho tất cả các giới hạn trước đây vốn tách biệt trở nên lu mờ. 

Việc hội nhập thị trường, đưa công nghệ thúc đẩy đang làm “khuếch đại” ảnh hưởng sức mạnh hàng hóa đối với các quốc gia. Internet giảm vai trò của các bên trung gian trước đây trong giao dịch hàng hóa và tăng giao dịch giữa các cá nhân với nhau. 

Nếu như tất cả các đột biến đó có ý nghĩa thách thức đối với trật tự được xác lập, nếu như các quan chức Nhà nước hướng tới tương lai thì họ sẽ nhận thấy sự đăng quang của một thế giới hoàn toàn khác, thế giới đang mở ra những khả năng hấp dẫn.

nguồn: kienthuckinhte.com

CÁC TIN KHÁC:
Tài liệu này thích hợp cho những ai 7/28/2011 9:32:09 AM
Danh mục kiểm tra những nội dung của bản kế hoạch kinh doanh 7/28/2011 9:44:07 AM
Sản phẩm và dịch vụ 7/28/2011 9:46:10 AM
Phân tích thị trường 7/28/2011 9:47:22 AM
Chiến lược Marketing và kế hoạch bán hàng 7/28/2011 9:48:05 AM
1