CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Sản phẩm và dịch vụ

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Mục đích: Mô tả chính xác doanh nghiệp bán cái gì- làm cho người đọc không những hiểu về bản thân sản phẩm/dịch vụ mà còn hiểu được tại sao lại có nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ đó
  Đề mục 0-5 thực hiện
A
  Phân tích mô tả:
 • Mô tả chính xác sản phẩm là gì, chức năng và tác dụng của nó, sản phẩm của doanh nghiệp khác với các công ty như thế nào
 • Có nhiều dạng trong cùng một loại sản phẩm không·
 • Chu kỳ sống của sản phẩm kéo dài bao lâu·
 • Điều kiện vận hành thích hợp nhất của sản phẩm ·
 • Có cần tới các phụ tùng hay phụ liệu hay không; chúng có được cung cấp không
 • Cần tới chuyên môn kỹ thuật nào để có thể sử dụng sản phẩm cho hiệu quả (đưa các mô tả kỹ thuật vào phần phụ lục)
   
B
  Phân tích ứng dụng:
 • Sản phẩm được sử dụng như thế nào? Ai dùng?·
 • Sản phẩm tiếp cận một khu vực thị trường mới hay cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất đã có mặt trên thương trường- trong trường hợp thứ hai, phần Phân tích lợi ích (C) trở thành phần quan trọng nhất·
 • Sản phẩm này bổ sung hay thay thế các sản phẩm khác ·
 • Sản phẩm phải mua liên tục hay chỉ phải mua một lần·
 • Người mua và người sử dụng cuối cùng có phải là một không, quan hệ giữa họ ra sao, quan điểm của họ khác nhau như thế nào·
 • Có yêu cầu lắp đặt hay sửa đổi sản phẩm theo nhu cầu không; nếu có thì thời gian và chi phí là bao nhiêu·
 • Nhu cầu lắp đặt/sửa đổi trên có ảnh hưởng tiêu cực tới doanh số không; nếu có thì có thể giảm những tác động đó không·
 • Việc lắp đặt có ảnh hưởng tới việc bảo hành các thiết bị khác không, có phải sử dụng các dịch vụ đặc biệt nào không
   
C
  Phân tích lợi ích:
 • Sức hấp dẫn đối với thị trường-đánh giá giá trị thực của sản phẩm hoặc giá trị được nhận thức bởi người tiêu dùng để chứng minh lý do mua hàng của họ·
 • Xem xét một cách đặc biệt tính độc đáo của sản phẩm có liên quan với những gì người mua đang hiện nay đang quan tâm khi chưa có sản phẩm này·
 • Xem xét các khía cạnh: hình thức, hiệu suất, giá cả, tính đa dạng, độ bền, tốc độ, độ chính xác, tính dễ sử dụng, chi phí lắp đặt/sử dụng, khả năng giảm yêu cầu đào tạo, chất lượng nguyên liệu…
   
D
  Kế hoạch phát triển:
 • Sản phẩm đã sẵn sàng cho sản xuất/tiêu thụ chưa·
 • Nếu chưa, thời gian cần thiết là bao nhiêu·
 • Có những ai đang phát triển các sản phẩm cùng loại·
 • Liệt kê các hoạt động, ngày tháng và chi phí cần thiết để hoàn thành việc phát triển và thử nghiệm sản phẩm·
 • Tầm quan trọng của các kế hoạch phát triển sản phẩm trong tương lai·
 • Xem xét độ rủi ro dẫn tới thất bại/khó khăn…
   
Việc phân tích lợi ích có thể được thực hiện dễ dàng hơn bằng cách thiết lập một bảng có dạng như ở dưới đây. Hãy thiết kế một bảng phân tích lợi ích sản phẩm như vậy cho sản phẩm của bạn cũng như sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Hãy trình bày các bảng này trong kế hoạch của bạn.

BẢNG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH SẢN PHẨM

  Mức độ quan trọng Phân hạng trên thị trường
Nhân tố Quan
trọng
Tương
đối
Không
quan trọng
Dẫn đầu Tốt Trung bình Kém Không
phân hạng
Hình thức                
Hiệu suất                
Giá cả                
Độ bền                
......                
Giá trị của các phần sau về phân tích thị trường và kế hoạch marketing/bán hàng sẽ được
CÁC TIN KHÁC:
Đột biến của không gian kinh doanh cùng kỷ nguyên số 9/21/2011 5:15:59 PM
Tài liệu này thích hợp cho những ai 7/28/2011 9:32:09 AM
Danh mục kiểm tra những nội dung của bản kế hoạch kinh doanh 7/28/2011 9:44:07 AM
Phân tích thị trường 7/28/2011 9:47:22 AM
Chiến lược Marketing và kế hoạch bán hàng 7/28/2011 9:48:05 AM
1