SEO MARKETING

Dịch vụ quảng bá website BrandInfo


seo.gifWebsite của bạn sẽ trở thành một "Sale Staff" thầm lặng, khi khách hàng tìm kiếm nhà cung cấp trên Google, Yahoo, MSN sẽ thấy website của bạn, lúc này website của bạn sẽ mang lại khách hàng này cho bạn (đòi hỏi website của bạn hội đủ nhiều yếu tố). Đến lúc này doanh nghiệp của bạn đã thành công trong việc Quảng Bá website của mình.

62% những người sử dụng bộ máy tìm kiếm nhấp vào kết quả tìm kiếm ở trang đầu tiên. Bạn muốn website của bạn xếp hạng trong top 10 nhưng nó làm tốn thời gian và bạn phải biết cách. Hãy để các chuyên gia SEO của chúng tôi làm điều đó cho bạn.

1. Search Engine Optimization – SEO tối ưu hóa website
a. Khảo sát website
b. Tư vấn, lựa chọn từ khóa (key words)
c. Tối ưu các thành phần trong website : title tag/ meta tag / header/description/ content / Image & hyperlink …
d. Tạo file sitemap , robot.txt và submit lên các search engine Google / Yahoo/ MSN …
e. Tối ưu hóa mã nguồn phù hợp tiêu chuẩn W3c Validation
f. Sử dụng Mod Re write URL nhằm tạo đường dẫn t