XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB

Tư vấn xây dựng và triển khai các phần mềm trên nền tảng website: Chăm sóc khách hàng trực tuyến, phần mềm quản lý kinh doanh trực tuyến,  phần mềm quản lý công văn trực tuyến…
Phát triển ứng dụng trên Facebook, YouTube, Google, điện thoại di động 
Tư vấn xây dựng và triển khai các ứng dụng website theo yêu cầu 
ung dung web.png