LƯU TRỮ WEB (HOSTING)

Bảng giá webHosting

Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

windows-hosting.gif

- ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
- PHP & MySQL for Windows Server
- MS Access/MS SQL Server 2000/2005
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
- POP3/SMTP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
- CGI Scripting In Perl & C
- 99.9% Server uptime
- 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal

Giảm 10% cho khách hàng đăng ký mới 2 năm.
Giảm 15% cho khách hàng đăng ký mới 3 năm.
Giảm 20% cho khách hàng đăng ký mới 5 năm.
* Áp dụng cho tất cả gói dịch vụ hosting

Windows Hosting BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING 

Thông số hosting
Hosting Start
Silver
Silver Plus
Gold
Gold Plus  
Platinum
Platinum Plus
Dung lượng
150 MB600 MB800 MB1,000 MB2,000 MB3,000 MB7,500 MB
Băng thông
2,000 MB 7,000 MB 10,000 MB 15,000 MB 30,000 MB 50,000 MB 150,000 MB
POP3
10 địa chỉ 50 địa chỉ 70 địa chỉ 100 địa chỉ 150 địa chỉ 500 địa chỉ 1,500 địa chỉ
Sub domain
1
2
5
8
12
30
90
MS SQL Server0
2
4
7
10
12
20
My SQL124
7
10
12
20
Đơn giá (VND)
(1tháng)
27.000
81.000
108.000
135.000
252.000
360.000
900.000

Các dịch vụ phụ trội:
MS SQL Server:
- Mỗi 1 database tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng
Bandwidth:
- Mỗi 500MB bandwidth tiếp theo: 27.000 VNĐ/tháng
Webspace:
- Mỗi 100MB Webspace tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng